60 minutter

Sundhedsstyrelsens anbefaling om fysisk aktivitet for alle børn og unge under 18 år er todelt:

ident_2

Mindst 60 minutter om dagen bør du være fysisk aktiv med moderat intensitet. Tidsintervallet kan deles op i mindre perioder af mindst 10 minutter, fx 15 minutter om morgenen, 15 minutter senere og 30 minutter efter skole – eller 6 gange 10 minutter i løbet af dagen.
Mindst to gange om ugen bør du fremme og vedligeholde din kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed. Træningen skal være af høj intensitet og vare 20-30 minutter.
Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen – eksempelvis bevægelse i skolen og hjemme, aktiv transport, idræt og sport, forskellige former for leg og lignende.

Moderat intensitet
Ved ”moderat fysisk aktivitet” kommer pulsen op, men du kan godt tale med andre imens. Det kan være cykling til og fra skole, leg i skolegården, gang på trapper, rundbold eller andre former for motionsidræt.

Moderat intensitet svarer til 40-59 % af den maksimale iltoptagelse, eller 40-59 % af pulsreserven (maksimalpuls – hvilepuls), eller 64-74 % af maksimalpuls eller 12-13 R P E (rate of percieved excertion, Borgs anstrengelsesskala) og er yderligere defineret som fysisk aktivitet, hvor man bliver lettere forpustet, men hvor samtale er mulig.

Høj intensitet
”Høj intensitet” betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Det kan være svømning, løb, styrketræning og boldspil. Denne form for fysisk aktivitet er typisk planlagt træning, der har til formål at vedligeholde eller forbedre konditionen, muskelstyrken og bevægeligheden.

Anstrengende eller høj intensitet svarer til 60-84 % af den maksimale iltoptagelse, eller 60-84 % af pulsreserven (maksimalpuls – hvilepuls), eller 77-93 % af maksimalpuls eller 14-16 R P E (rate of percieved excertion, Borgs anstrengelsesskala) og er yderligere defineret som fysisk aktivitet, hvor man bliver forpustet og kun kan tale i korte sætninger.